Hotline (SMS, ZALO): 08 8611 5726

Công ty TNHH HP Toàn Cầu

Website: hptoancau.com Email: info@hptoancau.com
ĐT: 024 7300 8608/ 7306 8608     

VP Hà Nội: Phòng 2308, nhà CT2, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội.

VP Hải Phòng: Số 1 Ngô Quyền, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

VP Đà Nẵng: Số 55 Lê Văn Thiêm, Hải An, Sơn Trà, Đà Nẵng.

VP TP Hồ Chí Minh: 54b, Khu biệt thự chu văn an, Phường 26, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh.

NGHỊ ĐỊNH
12/2018/NĐ-CP
23/01/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hiệu lực:
01/03/2018
QUYẾT ĐỊNH
19/2016/QĐ-TTg
06/05/2016 Ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lân thương mại và hàng giả. Hiệu lực:
21/05/2016
THÔNG TƯ 25/2016/TT-BXD 9/9/2016 Về Việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu AMIĂNG thuộc nhóm AMFIBOLE cấm nhập khẩu Hiệu lực:
25/10/2016
CÔNG VĂN
1007/TCHQ-PC
23/02/2018 V/v xử lý vi phạm đối với hàng hóa được phép mang về bảo quản Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
970/TCHQ-PC
13/02/2018 V/v xử lý pháo Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
40/TCHQ-PC
03/01/2018 Về xử lý hàng tịch thu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu Hiệu lực:
Đã biết

Đăng kí nhận tin