Hotline (SMS, ZALO): 08 8611 5726

Công ty TNHH HP Toàn Cầu

Website: hptoancau.com Email: info@hptoancau.com
ĐT: 024 7300 8608/ 7306 8608     

VP Hà Nội: Phòng 2308, nhà CT2, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội.

VP Hải Phòng: Số 1 Ngô Quyền, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

VP Đà Nẵng: Số 55 Lê Văn Thiêm, Hải An, Sơn Trà, Đà Nẵng.

VP TP Hồ Chí Minh: 54b, Khu biệt thự chu văn an, Phường 26, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh.

CÔNG VĂN
Số: 11255/QLD-ĐK
15/06/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 161). Hiệu lực:
15/06/2018
CÔNG VĂN  
7803/QLD-ĐK
07/05/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN   
6926/QLD-ĐK
16/04/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN    
6152/QLD-ĐK
06/04/2018 Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN    
6153/QLD-ĐK
06/04/2018 Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
5203/QLD-ĐK
26/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 160). Hiệu lực:
Đã biết
26/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 160). Hiệu lực:
Đã biết
26/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 160). Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN 
5243/QLD-ĐK
26/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp sổ đăng ký Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN  
5243/QLD-ĐK
26/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp sổ đăng ký Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN   
5244/QLĐ-ĐK
26/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN 
5245/QLD-ĐK
 
26/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN  
4843/QLD-ĐK
22/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN 
4862/QLD-ĐK
22/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK trước 01/07/2014 Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN  
4863/QLD-ĐK
22/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam. Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN 
4864/QLD-ĐK
22/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam cấp trước ngày 01/7/2014. Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
4865/QLD-ĐK
22/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN 
4866/QLD-ĐK
22/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
4788/QLD-ĐK
21/03/2018 V/v cập nhật và đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
3199/QLD-ĐK
12/02/2018 V/v công bố danh mục nguvên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
​4786/QLD-ĐK
21/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN      
4701/QLD-ĐK
20/03/2018 V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK. Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN    
4430/QLD-ĐK 
15/03/2018 V/v đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa hoạt chất paracetamol dạng giải phóng biến đổi Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
22381/QLD-ĐK
29/12/2017 Bộ y tế công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
22379/QLD-ĐK
29/12/2017 Bộ y tế công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cáp phép nhậpkhẩu của thuốc trong nước dã được cấp SĐK Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
22380/QLD-ĐK
29/12/2017 Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã cấp SĐK. Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
22245/QLD-ĐK
28/12/2017 Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
22246/QLD-ĐK
28/12/2017 Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã đươợc cấp SĐK trược 01/07/2014 Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
22247/QLD-ĐK
28/12/2017 Về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
28/12/2017
CÔNG VĂN
22115/QLD-ĐK
26/12/2017 Công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày 01/07/2014. Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
22116/QLD-ĐK
26/12/2018 Công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK. Hiệu lực:
26/12/2017
CÔNG VĂN
22118/QLD-ĐK
26/12/2017 Cục quản lý dược công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK Hiệu lực:
26/12/2017
CÔNG VĂN 19747/QLD-ĐK  24/11/2017 Bộ y tế công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký Hiệu lực:
24/11/2017

Đăng kí nhận tin