Hotline (SMS, ZALO): 08 8611 5726

Công ty TNHH HP Toàn Cầu

Website: hptoancau.com Email: info@hptoancau.com
ĐT: 024 7300 8608/ 7306 8608     

VP Hà Nội: Phòng 2308, nhà CT2, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội.

VP Hải Phòng: Số 1 Ngô Quyền, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

VP Đà Nẵng: Số 55 Lê Văn Thiêm, Hải An, Sơn Trà, Đà Nẵng.

VP TP Hồ Chí Minh: 54b, Khu biệt thự chu văn an, Phường 26, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh.

THÔNG TƯ
07/2017/TT-BKHCN
16/16/2017 Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ. Hiệu lực:
01/10/2017
THÔNG TƯ
02/2017/TT-BKHCN
31/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 28/2012/TT-BKHCN Ngày 12/12/2012 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hiệu lực:
15/05/2017
THÔNG TƯ
​28/2012/TT-BKHCN
12/12/2012 Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Hiệu lực:
27/01/2013
THÔNG TƯ
27/2012/TT-BKHCN
12/12/2012 Quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ. Hiệu lực:
27/01/2013
THÔNG TƯ
13/2013/TT-BKHCN
12/04/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN Và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ. Hiệu lực:
01/05/2013
QUYẾT ĐỊNH
3482/QĐ-BKHCN
08/12/2017 Về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nghiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ. Hiệu lực:
08/12/2017
THÔNG TƯ
11/2012/TT-BKHCN
12/04/2014 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tự đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự" Hiệu lực:
Đã biết

Đăng kí nhận tin