Hotline (SMS, ZALO): 08 8611 5726

Công ty TNHH HP Toàn Cầu

Website: hptoancau.com Email: info@hptoancau.com
ĐT: 024 7300 8608/ 7306 8608     

VP Hà Nội: Phòng 2308, nhà CT2, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội.

VP Hải Phòng: Số 1 Ngô Quyền, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

VP Đà Nẵng: Số 55 Lê Văn Thiêm, Hải An, Sơn Trà, Đà Nẵng.

VP TP Hồ Chí Minh: 54b, Khu biệt thự chu văn an, Phường 26, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh.

CÔNG VĂN  
 2685/TCHQ-TXNK
16/05/2018 V/v vướng mắc phân loại mặt hàng ván Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
3176/BTC-CST
21/03/2018 V/v thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng bột cát thạch anh xuất khẩu Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
3193/BTC-CST
21/03/2018 V/v thuế GTGT và thuế XK xi măng Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN 5334/BCT-CNNg 19/06/2013 Về làm thủ tục khi xuất khẩu khoáng sản. Hiệu lực:
19/06/2013
THÔNG TƯ 41/2012/TT-BCT 21/12/2012 Quy định về xuất khảu khoáng sản. Hiệu lực:
04/02/2013
THÔNG TƯ 12/2016/TT-BCT 05/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ công thương quy định về xuất khẩu khoáng sản. Hiệu lực:
20/08/2016
THÔNG TƯ 28/2017/TT-BCT 08/12/2017 Sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương. Hiệu lực:
01/01/2018
THÔNG TƯ 04/2012/TT-BXD 20/09/2012 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Hiệu lực:
06/11/2012
QUYẾT ĐỊNH
1071/QĐ- BXD
28/11/2018 Về việc đính chính thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 09 nắm 2012 của bộ trưởng bộ xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Hiệu lực:
28/11/2012
QUYẾT ĐỊNH
1071/QĐ- BXD
28-11-12 Về việc đính chính thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của bộ trưởng bộ xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hiệu lực:
28-11-12
THÔNG TƯ 04/2012/TT-BXD 20-09-12 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng Hiệu lực:
06-11-12
CÔNG VĂN
780/TCHQ-TXNK
07/02/2018 V/v xác định lượng và trị giá hải quan hàng nhập khẩu mặt hàng xăng dầu Hiệu lực:
Đã biết

Đăng kí nhận tin