Hotline (SMS, ZALO): 08 8611 5726

Công ty TNHH HP Toàn Cầu

Website: hptoancau.com Email: info@hptoancau.com
ĐT: 024 7300 8608/ 7306 8608     

VP Hà Nội: Phòng 2308, nhà CT2, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội.

VP Hải Phòng: Số 1 Ngô Quyền, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

VP Đà Nẵng: Số 55 Lê Văn Thiêm, Hải An, Sơn Trà, Đà Nẵng.

VP TP Hồ Chí Minh: 54b, Khu biệt thự chu văn an, Phường 26, Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh.

CÔNG VĂN  
2674/TCHQ-TXNK
16/05/2018 V/v quy trình phối hợp xử lý giấy nộp tiền khi Hệ thống thanh toán điện tử gặp sự cố Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN  
 2415/TCHQ-TXNK
04/05/2018 V/v trả Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN  
2447/TCHQ-PC
07/05/2018 V/v vướng mắc trong xử lý tang vật vi phạm. Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN  
2443/TCHQ-GSQL
07/05/2018 V/v xử lý hàng hóa là phế liệu tồn đọng trong địa bàn hoạt động hải quan Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
739/TCTS-KTTS
14/3/2018 V/v trả lời vướng mắc liên quan đến kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu Hiệu lực:
Đã biết
THÔNG TƯ
44/2018/TT-BQP
24/03/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 033/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 12/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. Hiệu lực:
10/05/2018
KÊ HOẠCH

39/KH-UBND
25/01/2018 Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh an giang nă m2018 Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN    
959/GSQL-GQ1
03/04/2018 Thủ tục XNK phần mềm Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN 
900/GSQL-GQ2
28/03/2018 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN             
843/QĐ-TCHQ
21/03/2018 Quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục Hải quan, chi cục kiểm tra sau thông quan, đội kiểm soát Hải quan số , đội kiểm soát Hải quan số 2 và đội kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Hiệu lực:
21/03/2018
CÔNG VĂN
1386/TXNK-TGHQ
21/03/2018 V/v trị giá hải quan Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
1097/TCHQ-TVQT
01/03/2018 V/v quản lý biển kiểm soát, đăng ký phương tiện giao thông đường bộ Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
1122/TCHQ-TXNK
02/03/2018 V/v xác định trước mã số hàng hóa Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
1139/TCHQ-TXNK
05/03/2018 V/v phân loại hàng hóa Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
1187/TCHQ-TXNK
06/03/2018 V/v vướng mắc phân loại hàng hóa Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
1173/TCHQ-GSQL
06/03/2018 V/v kiểm tra chất lượng mặt hàng bộ lưỡi câu, cần câu, dây câu. Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
1226/TCHQ-TXNK
08/03/2018 V/v bổ sung thông tin mặt hàng xác định trước mã số hàng hóa Hiệu lực:
Đã biết
THÔNG TƯ
08/2018/TT-BGTVT
22/02/2018 Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải. Hiệu lực:
15/04/2018
CÔNG VĂN
971/TCHQ-TXNK
13/02/2018 V/v phân loại “phần mềm lập trình sử dụng cho máy gia công kim loại” Hiệu lực:
Đã biết
CÔNG VĂN
973/TCHQ-TXNK
13/02/2018 V/v trả lời công văn 3751/HQHCM-TXNK ngày 08/12/2017 Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2018 Hiệu lực:
Đã biết
QUYẾT ĐINH
413/QĐ-TCHQ
12/02/2018 Về việc ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tổng cục Hải quan. Hiệu lực:
12/02/2018
QUYẾT ĐỊNH
240/QĐ-TCHQ
30/01/2018 Ban hành quy chế sử dụng hệ thống quản lý cán bộ tập trung của nghành Hải quan Hiệu lực:
30/01/2018
NGHỊ ĐỊNH
163/2017/NĐ-CP
30/12/2017 Quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của doanh nghiệp logistics Hiệu lực:
20/2/2018
QUYẾT ĐỊNH
55/QĐ-TTg
11/01/2018 Phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước Công hòa I-ta-li-a Hiệu lực:
11/01/2018

Đăng kí nhận tin